Arbetsmiljöarbete

Yrkesrollen som personal på HVB är komplex, mångsidig och bred. Hur får man till en bra arbetsmiljö för våra personalgrupper i lokaler som samtidigt skall fungera som ett HVB-hem? Det är en fråga som vi arbetar med. Alla har ett ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö. Respektive chef har ansvar för sina anställda, arbetstagaren ska delta och bidra i arbetsmiljöarbetet, samt följa säkerhetsföreskrifter och påtala om något är fel. Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljön bland annat på APT-träffar, vi upprättar riskbedömningar och fyller i checklistor.