Arbetsmiljö på HVB

På Prevent.se finns det ett väldigt bra utbildningsmaterial gällande arbetsmiljö på HVB.  Marerialet består av tre delar: brevskolan ”Arbetsmiljö för HVB”, skriften ”Konflikthanteraren för HVB” samt en studiehandledning.

Med utgångspunkt i materialet kan arbetsgruppen på HVB- hemmet gå igenom nio kortare utbildningsträffar om arbetsmiljö i sin HVB-verksamhet.

Rekomenderas!