APT på HVB Haga

Idag har vi APT på vårt HVB Haga! Vi har APT och Elevkonferens varannan onsdag. På agendan finns punkter så som ansvarsområden, nya inskrivningar, ungdomarnas behandlingsplan, interventioner och träningsområden. Vi analyserar även eventuella incidenter, klagomål och avvikelser från verksamhetens rutiner. Att se mönster och trender ingår i vårt systematiska förbättringsarbete.

Under kvällen på onsdagar har vi också husmöte, då återkopplar vi till pojkarna vad som blivit sagt på vårt APT. Pojkarna informeras om vi tagit några nya beslut och skall genomföra några ändringar i verksamheten. Pojkarna får även svar på gemensamma frågor som vi beslutat om på APT.