Andra boenden

Skyddat boende – skarpt läge!

Vi erbjuder i samarbete med Svensk Skyddsplacering skyddat boende i Sverige och även internationellt. Allt från skyddad adress och skyddade personuppgifter till personskydd dygnet runt. Vi tar emot placeringar akut, dygnet runt och vi kan även hämta omgående oavsett geografiskt läge!  Vi har hela landet som upptagningsområde.

Alla våra boenden är skyddade och finns därför inte registrerade. Detta samarbete innebär att vi har möjlighet att erbjuda både skydd och vård, i kombination!

Boendena är individuella, bredvidboenden samt familjehus med möjlighet att ta emot familjer med upp till åtta (8) barn finns!

Insatsen anpassas helt efter den person/familj som behöver skydd och utefter det behov som finns. Vi erbjuder kontaktperson, tolk, psykologkontakt, terapi, personskydd 1-24tim/dygn, lärlingsutbildning samt utbildning i säkerhet. Vid varje placering görs en riskbedömning samt säkerhetsanalys, varefter en skräddarsydd lösning presenteras för uppdragsgivaren.

Vi erbjuder alltid kostnadsfri transport till våra boenden!

Läs mer om skyddsboende

Jour- och akutplacering

Vi tar emot jour- och akutplaceringar dygnet runt, både i familjer och på HVB-hemmen. Vi hämtar ungdomen oavsett var denne befinner sig i landet. När ni ringer, då åker vi!  Vi räds inte de mest komplicerade uppdragen och vi ger aldrig upp. Vi ger placeringsgaranti som innebär att vi, genom vårt nätverk inom vård och behandling, garanterar att vi aldrig ringer tillbaka till en uppdragsgivare och säger att vi ger upp på ungdomen eller att denne inte längre är välkommen. Vi har alltid ett placeringsalternativ till ungdomen tack vare vårt engagerade och professionella nätverk.

Ni når oss dygnet runt på vår jourtelefon 010 – 209 90 09

Integrationsboende

Integrationsboende tar emot ensamkommande barn och ungdomar. Placering sker hos utredda familjer som genomgår samma krav som personal som anställs på HVB-hem. Vi inhämtar alltid utdrag ut misstanke- och belastningsregistret innan placering.

Hoppetgruppen har möjlighet att ta emot omgående och även hämta vid behov. Vi har 20-års erfarenhet av ensamkommande barn och ungdomar. Vi har inriktat oss på ensamkommande med särskilda behov (psykosocial problematik) och hur vi på bästa möjliga sätt kan stötta dem i integrationsprocessen.

Idag har vi nedanstående kategorier av boende som riktar sig specifikt mot integration:

  1. Integrationsfamiljer
  2. Resursboende (behandlingsfamilj med extra resurser)
  3. Bredvidboende med stöd och tillsyn
  4. Särskilda insatsen. Ensamboende för extremt krävande ungdomar som inte kan bo med andra ungdomar på grund av utagerande/hot/kriminalitet och eller psykiatrisk problematik

Vi kan alltid komma och hämta den som ska placeras. Vi ger inte upp på våra placeringar, utan garanterar en lösning inom organisationen om problem uppstår.

Läs mer om integrationsboende