5 utbildningsdagar i KOBTIVA-ART

Den här veckan, v24, går vår personal på HVB-hemmen utbildning i KOBTIVA-ART i dagarna fem (5)! Utbildningen varvar både teori och praktiska övningar.  På fredagen avslutas utbildningen med ett teoretiskt kunskapsprov samt ett praktiskt prov: att hålla en lektion i KOBTIVA-ART. Efter att medarbetaren klarat båda delarna erhålls ett Diplom i KOBTIVA-ART.  Medarbetaren kan därefter träna våra ungdomar i enighet med arbetsmetoden, både individuellt och i grupp. KOBTIVA-ART:en innehåller delar som social färdighetsträning, känslokontroll med mera. Utbildningens lärare är arbetsmetodens grundare Hansi Stafbom.