Geografiskt avstånd

Ett långt geografiskt avstånd kan ibland ses som ett hinder vid placering.

När Fågelbo och Haga tar emot placering från en kommun som ligger geografiskt långt ifrån våra HVB-hem , så erbjuder vi oss att åka till er på uppföljningsmöten varannan gång! Det ska vara enkelt att samverka med oss 🙂