Välkommen till Hoppetgruppen

Insatser för barn, unga och vuxna som är i behov av placering på HVB-hem, i konsulentstödda familjehem eller jourhem, skyddat boende eller i stödboende.

Vår jour är bemannad dygnet runt.
Du når oss på 0737 06 83 88

HVB-Hem

Vi har små fina HVB-hem som vi är väldigt stolta över!

Läs mer om våra HVB-hem

Familjehem

Ett familjehem är en familj eller person som tar hand om ett barn eller ungdom som inte kan bo hos sina föräldrar. 

Läs mer om Familjehem

Andra Boenden

Skyddat boende, Jour- och akutplacering eller Integrationsboende.
Vi täcker behovet!

Läs mer om boenden