Skyddat boende

Skyddat boende – skarpt läge!

Vi erbjuder i samarbete med Svensk Skyddsplacering skyddat boende i Sverige och även internationellt. Allt från skyddad adress och skyddade personuppgifter till personskydd dygnet runt. Vi tar emot placeringar akut, dygnet runt och vi kan även hämta omgående oavsett geografiskt läge!  Vi har hela landet som upptagningsområde.

Alla våra boenden är skyddade och finns därför inte registrerade. Detta samarbete innebär att vi har möjlighet att erbjuda både skydd och vård, i kombination!

Boendena är individuella, bredvidboenden samt familjehus med möjlighet att ta emot familjer med upp till åtta (8) barn finns!

Insatsen anpassas helt efter den person/familj som behöver skydd och utefter det behov som finns. Vi erbjuder kontaktperson, tolk, psykologkontakt, terapi, personskydd 1-24tim/dygn, lärlingsutbildning samt utbildning i säkerhet. Vid varje placering görs en riskbedömning samt säkerhetsanalys, varefter en skräddarsydd lösning presenteras för uppdragsgivaren.

Vi erbjuder alltid kostnadsfri transport till våra boenden!

 

Läs mer om skyddsboende