Om Oss

Verksamhetsbeskrivning

Hoppet startades 1999 av Hansi Stafbom. Hansi är grundare till den prisbelönta och evidensbaserade behandlingsmetoden Kobtiva – Kognitiv- och  beteendeträning i vardagen. All behandling vi erbjuder är evidensbaserad och vilar på ett salutogent synsätt.

Våra verksamhet är i korthet:

Hoppet HVB
Vi har två små fina HVB-hem som vi är väldigt stolta över! Fågelbo och Haga.

Fågelbos målgrupp är flickor 13-18 år med social problematik. Litet, familjärt HVB med fem behandlingsplatser. Lantligt beläget 20 min från centrala Uppsala.

På Haga tar vi emot pojkar 13-18 år med social problematik. Litet mysigt HVB med fem behandlingsplatser. Ligger i ett villaområde i Haga utanför Harbo, Heby kommun.

Hoppet Integration och Särskilda insatsen
Ensamkommande barn och ungdomar med psykosocial problematik. Integrationsfamiljer och särskild insats som är anpassade för den enskilde individen. Nära samarbete med traumacenter och Röda korset. Endast en ungdom i varje familj. I särskilda insatsen bor ungdomen enskilt med personal dygnet runt.

Hoppet utredning
Neuropsykiatriska och psykologutredningar. Vi erbjuder fullständiga utredningar. Utredningar kan erbjudas snabbt, utan lång väntetid. Detta då vi samverkar med privata och tillgängliga psykologer. Vi kan ta emot uppdrag omgående.

Hoppet förstärkta familjehem
Våra förstärkta familjehem finns till för barn och unga med sociala och psykiska problem där vanliga familjehem, öppen- eller slutenvård inte räcker till. I kombination av vardagsmiljö i familjehem tillsammans med erfaret och professionellt stöd, arbetar vi konsekvent mot målet att barnet/ungdomen ska kunna leva ett självständigt liv. Vi finns för våra familjer dygnet runt, 365 dagar om året. Vi har förstärkta familjehem på många orter, bl a Stockholm, Uppsala, Jönköping, Hyltebruk, Norrtälje, Gotland, Malmö och Göteborg.

Hoppet Lärlingsutbildning
Vi erbjuder ungdomar med psykosocial problematik möjlighet till arbete och egen försörjning genom klassisk lärlingsutbildning med olika former av stödinsatser. Boendeformen avgörs av ungdomens sociala situation. Vi erbjuder tillsynslägenhet, familjehem, HVB eller brevidboende.

Hoppet jourhem
Vi tar emot jourplaceringar dygnet runt. Vi har möjlighet att hämta ungdomen oavsett var denne befinner sig i landet. Vi åker när ni ringer. Vi räds inte de mest komplicerade uppdragen och vi ger aldrig upp. Vi ger placeringsgaranti som innebär att vi genom vårt nätverk inom vård och behandling garanterar att vi aldrig ringer tillbaka till en uppdragsgivare och säger att vi ger upp på ungdomen eller att denne inte längre är välkommen. Vi har alltid ett placeringsalternativ till ungdomen.

Hoppet skyddat boende
Vi erbjuder i samarbete med SSK säkerhetsakademien, Svensk skyddsplacering och Svenska Kvinnofridsprogrammet skyddat boende i Sverige och även internationellt. Allt från skyddad adress och skyddade personuppgifter till personskydd dygnet runt. Vi kan ta emot placeringar dygnet runt. Journummer 070-716 02 22.