Jour och akutplacering

Jour- och akutplacering

Vi tar emot jour- och akutplaceringar dygnet runt, både i familjer och på HVB-hemmen. Vi hämtar ungdomen oavsett var denne befinner sig i landet. När ni ringer, då åker vi!  Vi räds inte de mest komplicerade uppdragen och vi ger aldrig upp. Vi ger placeringsgaranti som innebär att vi, genom vårt nätverk inom vård och behandling, garanterar att vi aldrig ringer tillbaka till en uppdragsgivare och säger att vi ger upp på ungdomen eller att denne inte längre är välkommen. Vi har alltid ett placeringsalternativ till ungdomen tack vare vårt engagerade och professionella nätverk.

Ni når oss dygnet runt på vår jourtelefon 010 – 209 90 09