Integrationsboende

Integrationsboende

Integrationsboende tar emot ensamkommande barn och ungdomar. Placering sker hos utredda familjer som genomgår samma krav som personal som anställs på HVB-hem. Vi inhämtar alltid utdrag ut misstanke- och belastningsregistret innan placering.

Hoppetgruppen har möjlighet att ta emot omgående och även hämta vid behov. Vi har 20-års erfarenhet av ensamkommande barn och ungdomar. Vi har inriktat oss på ensamkommande med särskilda behov (psykosocial problematik) och hur vi på bästa möjliga sätt kan stötta dem i integrationsprocessen.

Idag har vi nedanstående kategorier av boende som riktar sig specifikt mot integration:

  1. Integrationsfamiljer
  2. Resursboende (behandlingsfamilj med extra resurser)
  3. Bredvidboende med stöd och tillsyn
  4. Särskilda insatsen. Ensamboende för extremt krävande ungdomar som inte kan bo med andra ungdomar på grund av utagerande/hot/kriminalitet och eller psykiatrisk problematik

Vi kan alltid komma och hämta den som ska placeras. Vi ger inte upp på våra placeringar, utan garanterar en lösning inom organisationen om problem uppstår.

Läs mer om integrationsboende