Haga

Hoppet Haga för pojkar 13-18år

Hoppets verksamhet startade 1999. Inom Hoppet Haga arbetar vi med pojkar i åldrarna 13-18 år med social problematik. Det är vanligt att våra pojkar har färdighetsbrister, beroendeproblematik, skolproblem och utåtagerande beteende. Vi tar emot pojkar som begått kriminella handlingar samt de som av olika anledningar inte kan eller bör vistas i det egna hemmet.

Behandlingstiden är individuell men är generellt max 12 månader då vi arbetar med KOBTIVA – Kognitiv och beteendeträning i vardagen – en evidensbaserad behandlingsmetod för ungdomar med sociala problem.

Behandlingen börjar med en gedigen beteendeanalys, fortsätter med konkret träning av kognitiva mönster och strukturer och beteenden och avslutas med en successiv utflytt från Hoppet.

Hoppet Haga är ett litet familjärt HVB med hög struktur, regler och rutiner!

Ladda ner hemmets tillstånd här

Haga 4 Haga 5 Haga 6 Haga 1    Haga 7Haga 2