Fågelbo

Hoppet Fågelbo för flickor 13-18 år

Hoppet Fågelbo startades 2002 och är ett litet och familjärt HVB-hem med fem (5) platser. På Fågelbo arbetar vi med flickor i åldrarna 13-18 år med social problematik. Vi erbjuder både behandling och utredning.

Social problematik kan yttra sig som färdighetsbrister, beteendestörningar, utagerande, utsatthet, skyddsbehov, begynnande missbruk, skolproblem och kriminalitet. Flickorna kan inte, eller bör inte av olika anledningar, vistas i det egna hemmet.

Vi tar emot flickor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). De vanligaste är ADHD, Aspergers syndrom/autism och tvångssyndrom.

Behandlingstiden är individuell men blir max 12 månader då vi arbetar med KOBTIVA – Kognitiv och beteendeträning i vardagen – en evidensbaserad behandlingsmetod för ungdomar med sociala problem. Behandlingen börjar med en gedigen beteendeanalys, fortsätter med konkret träning av kognitiva mönster och strukturer och beteenden och avslutas med en successiv utsluss från Hoppet.

Behandlingen utgår från ett salutogent perspektiv vilket innebär att vi arbetar med ungdomens styrkor och förmågor. Vi utgår från det som fungerar bra för ungdomen. Vi arbetar konkret med att ge ungdomen en god begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Hoppet Fågelbo präglas av en familjär atmosfär, rutiner och förutsägbar vardag!

Läs vår senaste kvalitetsbedömning: Kvalitetsindex 2019 Fågelbo

Ladda ner hemmets tillstånd härhoppet-fagelbo2 hoppet-fagelbo3 hoppet-fagelbo4 hoppet-fagelbo5 hoppet-fagelbo6 hoppet-fagelbo7 hoppet-fagelbo8