Historik

Historik

Hoppetgruppen ” Hoppet” startades 1999 av Hansi Stafbom. Hansi är grundare till den prisbelönta, evidensbaserade behandlingsmetoden KOBTIVA – Kognitiv och beteendeträning i vardagen. Hoppet startade sin verksamhet med Hoppet Kil HVB . Kil hade fem platser för pojkar 13 – 18 år med sociala problem. Med anledning av det goda behandlingsresultatet, utökades verksamheten 2002 med ytterligare ett HVB – Hoppet Fågelbo. På Fågelbo valde Hansi målgruppen flickor i åldern 13-18 år med sociala problem.  Hansi har drivit verksamheterna mellan 1999 – 2013.

Hansi är bl.a:

 • grundare till säkerhetsföretaget SSK Säkerhetsakademien 1989
 • diplomerad säkerhetschef
 • är utbildad i problemorienterat brottsförebyggande arbete
 • är diplomerad ART-instruktör (Aggression Replacement Training)
 • är utbildad inom Kognitiv Beteendeterapi (KBT)
 • har genomgått utbildning inom – Droger, tecken och symtom
 • är en av grundarna till ISSA (International School Safety Association)
 • är specialutbildad inom skolsäkerhet bl a genom ett flertal utbildningar i USA
 • är utbildad instruktör i konflikthantering och självskydd för vårdpersonal
 • har via Polishögskolan genomgått instruktörsutbildning i självskydd och konflikthantering för väktare och ordningsvakter
 • har skrivit böckerna ”Hot- och våldshantering i praktiken” och ”Kognitiv- och beteendeträning i vardagen” som ges ut av Columbus förlag
 • har skrivit ett flertal säkerhetspolicys och handlingsplaner inom hot och våld bl a för kommuner, företag, organisationer, behandlingshem, skolor och socialtjänst

 

Hansi utbildar idag Hoppetgruppens medarbetare i behandlingsmetoden KOBTIVA, Positivt Aktivt Föräldraskap samt Hot och Våld. Hansi har även metodhandledning i KOBTIVA.