Våra Familjer

Hoppetgruppens familjer

Många av våra familjer har lång och gedigen erfarenhet av att vara familjehem och jourhem. Vi har trygga, stabila familjer med hög och bred kompetens i hela Sverige.  Flera familjer har en vuxen hemma på heltid för att ge den placerade en trygg och stabil vardagsmiljö. Våra familjer öppnar sina hem för barn och ungdomar både med och utan problematik. Vi har familjer som är flerspråkiga. Alla våra familjer är konsulentstödda och får regelbunden handledning och fysiska hembesök. Samtliga familjer har tillgång till vår beredskapsjour som är bemannad dygnet runt för handledning och stöd vid behov!

Vid placering inhämtar vi utdrag ut misstanke- och belastningsregister, socialregister, kronofogderegister samt ur försäkringskassans register.