Våra Familjer

Hoppetgruppens familjer

Många av våra familjer har flerårig erfarenhet av att vara familjehem och jourhem. Vi har trygga, stabila familjer med hög kompetens i hela Sverige.  Flera familjer har en vuxen hemma på heltid för att ge den placerade en trygg och stabil vardag miljö. Våra familjer öppnar sina hem för barn och ungdomar både med och utan problematik. Flertalet av våra familjer är även flerspråkiga. Alla våra familjer är konsulentstödda och får regelbunden handledning och fysiska hembesök. Samtliga familjer har tillgång till vår beredskapsjour dygnet runt.