Utredningsfamilj

Utredningsfamilj

Vi erbjuder specifika utredningsfamiljer. Det innebär att barnet eller ungdomen placeras hos en familj under tiden som utredningen pågår. Våra utredningsfamiljer är erfarna och samverkar tätt med bland annat Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP), skola, psykologer och kuratorer. Vi har psykologer knutna till verksamheten vilket möjliggör en snabba utredningar, psykiatriska bedömningar etc utan långa väntetider. I utredningsfamiljer tillsätts också erfarna, matchade konsulenter utefter familjens behov och uppdragets art.

Alla våra utredningsfamiljer har tillgång till vår dygnet-runt-bemannade jour!