KOBTIVA-familj

KOBTIVA-familj

Vi har erfarna familjehem som även är utbildade i behandlingsmetoden KOBTIVAKognitiv– och beteendeträning i vardagen samt i PAF – Positivt Aktivt Föräldraskap. Som KOBTIVA-familj har man en viktig roll i ungdomens vardag med fokus på att stödja och uppmuntra positiva beteenden och relationer. I en KOBTIVA-familj vill vi att det är en vuxen hemma på heltid.