KOBTIVA-familj

KOBTIVA-familj

Vi har erfarna familjehem som är utbildade i behandlingsmetoden KOBTIVA – Kognitiv – och beteendeträning i vardagen samt i PAF – Positivt aktivt föräldraskap. Som KOBTIVA-familj har man en viktig roll i ungdomens vardag med fokus på att stödja och uppmuntra positiva relationer och beteenden. I en KOBTIVA-familj ser vi helst att det är en vuxen hemma på heltid.