Jourhem

Jourhem

Hoppetgruppens jourhem är familjer som med kort varsel kan ta emot barn eller ungdomar för en begränsad tid, till exempel när en vårdnadshavare är sjuk eller under tiden en utredning av barnets eller ungdomens situation pågår. Placeringstiden är från några dagar upp till ca 6 månader. Jourhemmen tilldelas en kontaktperson och får löpande handledning och stöd i sitt uppdrag.