Jourhem

Jourhem

Hoppetgruppens jourhem är familjer som med mycket kort varsel kan ta emot barn eller ungdom för en begränsad tid, till exempel när en vårdnadshavare är sjuk eller under tiden en utredning av barnets eller ungdomens situation pågår. Placeringstiden är från några dagar upp till några månader till man funnit en mer långsiktig lösning. Det är inte ovanligt att en jourplacering övergår till en familjehemsplacering i samma familj om man bedömer att det fungerar på ett bra sätt i familjen. Jourhemmen får kontinuerlig handledning och stöd  i sitt uppdrag. Även här matchas konsulent noggrant till respektive familj och den placerades svårigheter och behov.

Som jourhem är man godkänd i nämnd för specifik placering alternativt har ett allmänt godkännande i nämnd att ta emot jourhemsplaceringar löpande.

Precis som våra familjehem har också jourhem tillgång till vår dygnet-runt bemannade jour för stöd och handledning.