Förstärkta familjehem

Förstärkta familjehem

Hoppetgruppen har förstärkta familjehem för barn, ungdomar och vuxna runt om i Sverige. Familjerna tar emot en placering under en kortare eller längre tid i sitt hem för vård, stöd och fostran. Våra förstärkta familjehem har en familjehemskonsulent knuten till sig under hela uppdraget.  Vi ger tät och kontinuerlig handledning och stöd till familjerna för att säkerställa en god, trygg vård och omsorg.