Förstärkta familjehem

Förstärkta familjehem

Hoppetgruppen har förstärkta familjehem för barn, ungdomar och vuxna runt om i Sverige. Familjerna tar emot en placering under en kortare eller längre tid i sitt hem för vård, stöd och fostran. Våra förstärkta familjehem har en familjehemskonsulent knuten till sig. Konsulenten gör hembesök hos familjen minst en gånger i månaden samt har telefonkontakt varje vecka. Vi ger också tätare stöd och handledning till familjehemmen vid behov och önskemål.