Familjehem

Familjehem

Ett familjehem är en familj eller person som tar hand om ett barn eller ungdom som inte kan bo hos sina föräldrar. Hur länge barn bor i familjehem kan variera från några månader till år, eller en hel uppväxt. Målet är att barnet, om möjligt, ska återförenas med sin egen familj. För att vara familjehem krävs ingen särskild utbildning, men Hoppetgruppen erbjuder alla sina utredda familjehem att delta i familjehemsutbildningar med olika teman, flera gånger per år, som ett extra stöd och trygghet. Det viktigaste är att familjen är stabil och har tid, plats och stort engagemang för att ta hand om ett barn/ungdom.

Familjehemmet får ersättning i form av en arvodesdel och en omkostnadsdel, som ska ses som en kompensation för den tid och de utlägg som uppdraget kräver. Arvodesdelen är beskattningsbar och pensionsgrundande. Omkostnadsdelen är ej beskattningsbar och skall täcka merkostnader som uppstår när barnet/ungdomen bor i familjen, till exempel mat, kläder, aktiviteter och fickpengar.

Tillstånd Familjehem Hoppetgruppen