Erfarna behandlingsassistenter!

Just nu letar vi efter erfarna och rutinerade behandlingsassistenter till våra små fina HVB-hem Fågelbo och Haga! Vi söker dig med erfarenhet, kompetens och personlig lämplighet. Meriterande är om du är utbildad ART-instruktör samt i återfallsprevention. Vi ställer krav att du är utbildad behandlingsassistent alternativt alkohol – och drogterapeut. Ansökningar som ej uppfyller kravet undanbedes.

Välkommen med din ansökan till patrik@hoppet.nu eller lisette@hoppet.nu.

Familjehemsdag på Hoppetgruppen

Den 22/11 samlades familjehemmen till vår familjehemsdag. Temat denna gång var ”Ensamkommande – asylprocessen”.  På plats fanns två representanter från Migrationsverket som berättade hur denna process går till. Vilka asylskäl godtas ? Vilka är de vanligaste asylskälen ? Vad händer när ungdomen fyller 18 år och ej ännu fått PUT – permanent uppehållstillstånd ? Ja, frågorna var många och Migrationsverket besvarade alla frågor och gav konktreta exempel. Familjehemmen och även vi på Hoppetgruppens familjehemsenhet var mycket nöjda med föreläsningen ! Vi avrundade dagen med kaffe, lussebullar och nätverkande. En mycket givande, intressant och uppskattad dag !

Träffa oss på HVB-dagen i Uppsala 25 november!

HVB-dagen på Uppsala Konsert & Kongress

För andra året i rad arrangerar HVB-guiden HVB-dagen i Uppsala, en inspirationsdag med fokus på HVB. Självklart kommer Hoppetgruppen att delta!

HVB-dagen är ett slutet branschevenemang avsett för dem som arbetar med placeringar eller har en ledande befattning inom socialtjänst, kriminalvård eller Landsting.

Vi ses på fredag 25 november!

Mysig höstaktivitet!

Besök gärna Färsna 4H-gård!

Färsna 4H-gård ligger vackert beläget två kilometer norr om Norrtälje på den vackra gården Färsna gård. Här finns olika djur som hästar, får, grisar och kaniner. Gården är öppen alla dagar kl 10-16.

Hoppetgruppen stödjer Färsna 4H-gård, gör det du också!

Bli medlem och delta i roliga aktiviteter, få rabatter på bl.a. hyra av lokaler, aktiviteter m.m.

För ytterligare information, se hemsida  – farsna4h.com

Gästis i Östervåla

Gästis i Östervåla finns för uthyrning!

Tre olika fastigheter, var och ett med sin egen charm. Vandrarhemshuset har 13 rum, samtliga med egen toalett och dusch. Boningshuset har 8 nyrenoverade boenderum. Restauranghuset har ett fullgott restaurangkök och allt annat som behövs för att bedriva restaurang/kafé.

Välkommen att lämna in intresseanmälan till info@hoppetgruppen.se. IMG_1353IMG_1348IMG_1349IMG_1347 IMG_1350243

Genomförd egenkontroll i enighet med SOSFS 2011:9

Hoppet Haga och Fågelbo genomförde under v42 egenkontroll av den egna verksamheten. Det här i enighet med vårt Ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9.  Vi genomför egenkontroller minst två gånger per år med syfte att följa upp och säkerställa verksamhetens kvalité. Områden som kontrollerades var ungdomens vård och behandling, dokumentation, trygghet och säkerhet, incidenter och händelser, arbetsmiljö och livsmedel.

Jag vill passa på att tacka våra två personalgrupper för ert engagemang och fokus på ständiga förbättringar! egenkontroll

Lisette Svensson, VD Hoppetgruppen

 

Utbildning i behandlingsmetoden KOBTIVA

Den 27 september genomförde Hansi Stafbom en heldagsutbildning i KOBTIVA på uppdrag av Hoppetgruppen. Hansi Stafbom är grundare till behandlingsmetoden och är utbildad inom brottsprevention, kognitiv beteendeterapi, salutogent arbetssätt, droger – tecken och symtom. Hansi är även diplomerad säkerhetschef, instruktör inom taktisk kommunikation och hot- och våldshantering.

KOBTIVA står för Kognitiv- och beteendeträning i vardagen och är den behandlingsmetod som vi arbetar utifrån på våra HVB-hem. Metoden KOBTIVA har sitt ursprung i KBT, men med den stora skillnaden att det inte handlar om terapi utan träning. Träningsmetoden bygger på principer från inlärningsteori, funktionsteori, kognitiv beteendeterapi (KBT) och aggression replacement training (ART).

Våra medarbetare från Haga och Fågelbo deltog, samt ett antal av våra familjehemskonsulenter.

Riksförbundet Attention

Vi accepterar inte att människor får ett sämre liv på grund av sin funktionsnedsättning, därför är vi medlemmar i Riksförbundet Attention.

Riksförbundet Attention påverkar inom en rad olika områden för att attention-riksförbättra livssituationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Till exempel så arbetar dom för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden.

En stor del av det arbete dom bedriver görs i projekt. Här kan du läsa mer om en del av deras pågående projekt, Min skola, ADHD på jobbet, Barns Röst, Nätkoll och föräldraprojektet Egen styrka.

Klicka här för att bli medlem du också!