Vildmarkens HVB

Visste Ni att Hoppetgruppen äger en del av Vildmarkens HVB?

Vildmarkens HVB tar emot män i åldern 21-59 år med beroende och  kriminalitet som primär problematik. Behandling varvas med naturaktiviteter som leds av vildmarksguide.

HVB-hemmet ligger i Fredrika, Åsele kommun.  Vi har lediga platser!

Läs gärna mer på Vmarken.se och ring oss sedan på nr 010- 209 90 09!

 

Familjehem med erfarenhet

Vi har lediga familjehem runt om i Sverige! Familjerna består av trygga och engagerade vuxna som har tid och plats att ta emot ett barn, ungdom eller ung vuxen.

Vi följer SKL:s riktlinjer när det gäller arvode och omkostnad. Vi erbjuder familjehemmen regelbunden handledning och tillgång till vår jour dygnet runt.

Vi har tillstånd att bedriva familjehemsvård! Tillstånd Familjehem Hoppetgruppen

Ledig plats på Hoppet Haga!

Vi har en ledig plats på Haga, vårt lilla fina HVB för pojkar i åldern 13-18 år.  Behandlingsarbetet sker strukturerat i enighet med vår arbetsmetod KOBTIVA. Vi har möjlighet att erbjuda utredningar, plats på närliggande resursskola samt kostnadsfri hämtning dygnet runt vid tex akutplacering. Haga ligger i Heby kommun, ca 30 minuter från Uppsala.

Hjärtligt välkommen med din förfrågan!

Tillstånd Haga HVB

Kvalitetsindex 2018 Haga

 

Personal sökes till våra HVB

Vi söker dig som är utbildad behandlingsassistent eller behandlingspedagog. Du har minst 1 års erfarenhet av att ha arbetat på HVB för ungdomar med social problematik. Tjänsten kräver god kunskap och erfarenhet av arbete med målgruppen. Du skall ha en god samarbetsförmåga och tycka om att vara aktiv på ditt arbete. Du behöver arbeta strukturerat, följa uppgjorda planer och överenskommelser samt kunna arbeta målinriktat. Kunskap och erfarenhet av MI, låg affektivt bemötande eller liknande utbildningar är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och engagemang.

Maila CV till Lisette@hoppet.nu

Nytt ramavtal

Bodens kommun upphandlat platser på HVB, Fågelbo och Haga HVB är antagna! Tack! Vi kan efter att avtal tecknats, ta emot ungdomar från Boden i tre kategorier. Akut, behandling och utredning! Avtal tecknas efter att avtalsspärren på 10 dagar löpt ut och under förutsättning att upphandlingen ej blivit överprövad.

Fågelbo HVB har ledig plats!

Fågelbo har en ledig plats!

Vi tar emot flickor 13-18 år, med social problematik och/eller neuropsykiatrisk problematik, självskadebeteende, och riskbeteenden avseende våld, kriminalitet och missbruk. Vi tar emot enligt både SoL och LVU.  Fågelbo har goda referenser från flera kommuner som ni gärna får kontakta!

Välkommen med din förfrågan! Tel dygnet runt 010-209 90 09

Kvalitetsindex 2018 Fågelbo