Se hit alla ART-instruktörer!

Vi söker fler behandlingsassistenter som även är utbildade ART-instruktörer, till våra HVB-hem Fågelbo och Haga! ART-lektioner erbjuds varje vecka enligt veckoschema och är en viktig del av vår arbetsmetod. Vi arbetar aktivt med att träna upp våra ungdomars sociala färdigheter, förmågan till ilskekontroll och moraliskt tänkande och resonerande.

Välkommen med din ansökan till lisette@hoppet.nu.

Ledig plats på Haga HVB!

Vi har en ledig plats på Haga, vårt lilla fina HVB för pojkar i åldern 13-18 år.  Behandlingsarbetet sker strukturerat i enighet med vår arbetsmetod KOBTIVA. Vi har möjlighet att erbjuda utredningar, plats på närliggande resursskola samt kostnadsfri hämtning dygnet runt vid tex akutplacering. Haga ligger i Heby kommun, ca 30 minuter från Uppsala.

Hjärtligt välkommen med din förfrågan!

Tillstånd Haga HVB

Kvalitetsindex 2018 Haga

 

Lediga jour – och familjehem!

Vi har lediga familjehem och jourhem runt om i Sverige! Familjerna består av trygga och engagerade vuxna som har tid och plats att ta emot ett barn, ungdom eller vuxen. Flertalet av våra familjer har lång erfarenhet och är godkända i nämnd.

Våra familjehem får regelbunden handledning av konsulent som är knuten till familjen under hela uppdraget. Alla familjehem och jourhem har alltid tillgång till vår jour, som är bemannad dygnet runt för handledning och stöd vid behov!

Ett flertal av våra familjer kan ta emot akutplacering oavsett tid på dygnet!

Vi har tillstånd att bedriva familjehemsvård! Tillstånd Familjehem Hoppetgruppen

Ledig plats på Haga HVB

Vi har ledig plats på Haga HVB i Heby kommun! Verksamheten ligger ca 20 minuter med bil från Uppsala. Målgruppen på Haga är pojkar mellan 13-18 år med social problematik.  Vi har tillstånd att ta emot fem pojkar vilket säkerställer en liten och familjär atmosfär! Referenser finns! Haga har ramavtal med bl.a. SKL och Inköp Gävleborg. Se översikt gällande ramavtal under fliken ”Ramavtal”.

Vid placeringsförfrågan går det bra att kontakta vår placeringsamordnare Sussie Källström på nr 010-209 90 09.

Utbildning i KOBTIVA och Hot och Våld

Personalgrupperna på Haga och Fågelbo har under början av september genomfört en heldagsutbildning i arbetsmetoden KOBTIVA – kognitiv och beteendeträning i vardagen! Det är vår grundläggande metod på HVB-hemmen. Utbildningen genomförs av Hansi Stafbom som även är grundare till KOBTIVA.

Idag är det dags för personalgrupperna att gå en heldagsutbildning i Hot & Våld tillsammans med Säkerhetsakademien AB i Uppsala. Utbildningen innehåller en teoridel och en del med praktiska övningar  i form av självskydd.

Handledning

Våra arbetsgrupper kommer från och med augusti, och en gång per månad, ha handledning med Hansi Stafbom. Inledningsvis kommer vi fokusera på handledning gällande bemötande och förhållningssätt i arbetet med våra ungdomar.  Hansi Stafbom är tidigare ägare till Hoppet och har grundat vår arbetsmetod KOBTIVA – kognitiv och beteendeträning i vardagen.