Vad händer i hjärnan vid adhd?

Björn Roslund, barn- och vuxenpsykiater, är en mästare på att förklara vad adhd beror på. Det är viktigt att vi förstår det och vad som händer i hjärnan hos en person med adhd. Då kan vi också bättre förstå och hjälpa dessa barn och ungdomar. I boken Haja adhd beskrivs bland annat vad hjärnans skärmsläckare är för något och hur den ser ut hos den som har adhd.

– Vad är det som gör att en person inte bryr sig om ifall denne utsätter sig för fara? Det här är något som är karaktäristiskt för adhd. De blir lätt uttråkade, behöver väldigt starka stimuli och lockas av det som är lite farligt, säger Björn Rosenlund.

Han är barn- och vuxenpsykiater och har skrivit boken Haja adhd – Om nuets förbannelse, hjärnans skärmsläckare och vikten av dagdrömmeri.

Björn Roslund vill förmedla kunskapen om varför personer med adhd agerar som de gör.

– Man talar inte så mycket om varför.

Det gör stor skillnad att vi förstår, inte minst att barnen själva får kunskap om varför det blir som det blir. De känner sig ofta misslyckade när de inte klarar av sådant som verkar enkelt för andra.

– Det är väldigt jobbigt att känna sig annorlunda. Bland tioåriga pojkar med adhd har 50 procent inte bara deppiga tankar, de har faktiskt tänkt på hur de skulle ta sitt liv. Att vara förälder till ett sådant barn är fruktansvärt. Men det gör stor skillnad att vi förstår.

En intressant, lättläst artikel! Följ länken för att läsa mer! https://omtanke.today/vad-hander-i-hjarnan-vid-adhd-166746/nyhet.html

Barn till föräldrar med psykopatiskt eller narcissistiskt personlighetssyndrom

Har du mött en person som har talets gåva och upplevs som charmig men ljuger och manipulerar för att få sin vilja igenom? Cirka 2-3 procent av männen och något färre kvinnor (1:3) har diagnosen psykopatiskt personlighetssyndrom, inom kriminalvården är det hela 15-30 procent av männen. Det är särskilt viktigt att kunna identifiera, bemöta och hantera föräldrar med psykopatisk/narcissistisk problematik och hjälpa barnen som lever med detta.

En föreläsning med Helena Bingham, leg. psykolog, om den mörka triadens personlighetssyndrom; psykopati, narcissism och machiavellism.

– Barn till föräldrar med psykopatiskt eller narcissistiskt personlighetssyndrom blir ofta inte sedda eller bekräftade i familjen utan fokus ligger istället på föräldern och dennes åsikter och känslor. Föräldern kan till exempel bli oproportionerligt arg för småsaker, vilket gör att barnet hela tiden går som på ett minfält. Att utsättas för det maktspel som uppstår kring dessa personligheter skapar en oerhörd stress och kan klassas som psykisk misshandel. Det är lika skadligt som fysisk misshandel och sexuella övergrepp, säger Helena Bingham.

Hon tycker att det är viktigt att informera om den här problematiken för att du som professionell ska få stöd i mötet med de här föräldrarna. Det finns alldeles för lite kunskap om detta inom skolan och socialtjänsten vilket går ut över alla inblandade parter, särskilt över barnen.

Artikeln ”Så känner du igen en psykopat” toppar listan över mest lästa artiklar på Omtanke.today under 2020. Klicka på länken för att läsa mer, en mycket intressant artikel!

https://omtanke.today/sa-kanner-du-igen-en-psykopat-140797/nyhet.html