Hoppetgruppen

Välkommen till Hoppetgruppen!

Hoppetgruppen  erbjuder insatser för barn, unga och vuxna som är i behov av placering på HVB-hem, i konsulentstödda familjehem eller jourhem, skyddat boende eller i stödboende.  Vårt arbete utgår från den kvalitetssäkrade behandlingsmetoden KOBTIVA – kognitiv och beteendeträning i vardagen. 

Vi tar emot placeringar akut dygnet runt och vid önskemål kan vi alltid hämta den som skall placeras, oavsett var i landet denne befinner sig!

Hoppetgruppens jour är bemannad dygnet runt. Ni når oss på journummer 010-209 90 09

Varmt välkomna!