Hoppetgruppen

Välkommen till Hoppetgruppen!

Hoppetgruppen ” Hoppet” erbjuder insatser för barn, unga och vuxna som är i behov av placering på HVB-hem, i konsulentstödda familjehem eller jourhem, skyddat boende eller i stödboende.  Vårt arbete utgår från den kvalitetssäkrade arbetsmetoden KOBTIVA – kognitiv och beteendeträning i vardagen. 

Vi tar emot placeringar akut dygnet runt och vid önskemål kan vi alltid hämta den som skall placeras, oavsett var i landet denne befinner sig!

Hoppetgruppens journummer 010-209 90 09

Vi önskar Er varmt välkomna!