Hoppetgruppen

Välkommen till Hoppetgruppen!

Hoppetgruppen ” Hoppet” erbjuder er hela vårdkedjan. Från akut- och jourhem till HVB, förstärkta familjehem, skyddat boende, resursboende och utsluss. Vi har även integrationsfamiljer för ensamkommande flyktingbarn. Vårt arbete präglas av omtanke, värme och respekt för individen!

Hoppet startades 1999 av Hansi Stafbom. Hansi är grundare till den prisbelönta, evidensbaserade behandlingsmetoden KOBTIVA – Kognitiv- och beteendeträning i vardagen. Metoden bygger på principer från inlärningsteori, funktionsteori, kognitiv beteendeterapi (KBT) och aggression replacement training (ART). Metoden är manual- och modulbaserad och är därmed på olika nivåer, replikerbar.

Vi tar emot placeringar akut dygnet runt och vid önskemål kan vi alltid hämta ungdomen!

Journummer dygnet runt: 010-209 90 09

Vi önskar Er varmt välkomna!